İL-MÜDAM

il-müdam bax həmişə

İL
İLAHİ

Digər lüğətlərdə