İNAYƏT

kömək, qayğı, diqqət.
İNARƏ
İNFİL

Digər lüğətlərdə