KÖÇLÜ-KÜLFƏTLİ

zərf Ailə üzvlərinin hamısı birlikdə, bir yerdə. Köçlü-külfətli yola düşmək.
– Mayın axırında köçlü-külfətli Kislovodskiyə gedəndə, növbədənxaric [Hacı Əliqulu] bizə yeddi bilet düzəltdi. Qantəmir.
Murad kişi isə, demək olar ki, köçlü-külfətli yığışıb gündüzləri zəmidə, gecələri xırmanda keçirərdi. Ə.Əbülhəsən.
[Hacı Həsən:] …Köçlü-külfətli sərhədi aşıb getmək olmaz? Mir Cəlal.

KÖÇHAKÖÇ
KÖÇMƏ

Digər lüğətlərdə