KÖHNƏ-KÖHNƏ

sif.zərf Köhnə, əski, qədim (çoxluq bildirir). Köhnə-köhnə fikirlərlə mübarizə aparmaq.
[Şahqulu:] Rəhmətliyin oğlu, köhnə-köhnə peşəni əldən qoymayıb korlayırsan. N.Vəzirov.

KÖHNƏ
KÖHNƏ-KÜLTƏ

Digər lüğətlərdə