KÖHNƏ-KÜRÜŞ

sif. Çox köhnə, istifadəyə yaramayan; cındır, dağılmış, cırılmış. Köhnə-kürüş şeyləri təmir etmək.
// İs. mənasında. Köhnə-kürüş satmaq.
KÖHNƏ-KÜLTƏ
KÖHNƏÇİ

Digər lüğətlərdə