KÖKLƏMƏK₂

f. Paltar biçildikdən sonra kəsilmiş hissələri iri tikişlə bir-birinə quraşdırıb tikmək. Paltarı kökləmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÖKLƏMƏK tikmək
  • KÖKLƏMƏK sazlamaq

Omonimlər

  • KÖKLƏMƏK KÖKLƏMƏK I f. Musiqi alətlərinin sazlanması. Bir də tələbələrdən birisi tarı köklədi, çəpik qalxdı (Çəmənzəminli)
KÖKLƏMƏK₁
KÖKLƏNMƏ₁

Digər lüğətlərdə