KƏDƏRLİ

sif. Qəmgin, dərdli, mükəddər, hüznlü. Kədərli ana.
– Kədərli bir qəlbin yanıq fəğanı; Yandırır ürəyi daşdan olanı. Ə.Cavad.
Doğrudan da qız çox düşkün və kədərli idi. M.İbrahimov.

// Kədər ifadə edən. Kədərli gözlər. Kədərli səs. Kədərli sifət.
// Kədər verən, kədər gətirən, qəmgin edən; kədərlə dolu. Kədərli xəbər. Kədərli hekayə.
– Bu böyük itki, bu kədərli faciə bütün qohum-qardaşa, xüsusən Atabalaya çox ağır təsir etdi. A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KƏDƏRLİ kədərli bax qəmli
  • KƏDƏRLİ qüssəli — qəmli — dərdli — bəlalı

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KƏDƏRLİ KƏDƏRLİ – SEVİNCLİ Bəli, o çox kədərli idi (C.Əmirov); Mənə ümman desələr; Azad süzən gəmim ol; Səadətli, sevincli, fərəhli aləmim ol (M
KƏDƏRLƏNMƏK
KƏDƏRLİLİK

Digər lüğətlərdə