KƏF

kəf keşməx’:
(Gədəbəy)
qüvvədən düşmək, zəifləmək. – Afat bu yaxınnardan bəri kəf keçif
KƏDOV
KƏFƏ

Digər lüğətlərdə