KAİNATINA ÇIXMAQ (ÇATMAQ)

bir işin axırına çıxmaq, bir şeyi axıra kimi öyrənmək, dəqiqləşdirmək, aydınlaşdırmaq; ~ kökünə çatmaq (yetmək).

KAĞIZI QARA YAZILMAQ
KAL ARMUD