KAR SALMAQ

təsir etmək, getdikcə təsirini göstərmək.

KAR AŞMAMAQ
KARA GƏLMƏK (YETMƏK)