KARVAN BAĞLAMAQ

sıraya düzülmək, dəstə düzəltmək.

KARINA GƏLMƏK
KARVAN YÜKÜNÜ MƏNZİLƏ ÇATDIRMAQ