KEÇMİŞİ QURDALAMAQ

nə vaxtsa olmuş, yaddan çıxmış bir hadisəni, xüsusən  nöqsanları axtarıb araşdırmaq; ~ köhnə küllükləri eşələmək, köhnə palan içi sökmək (eşmək).

KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR
KEF ÇƏKMƏK