KEEN

adj 1. iti; ~ knife / sword iti bıçaq / qılınc; 2. kəskin, tünd (dad haq ); dishes with a ~ relish tünd xuruşu olan xörəklər; 3. kəskin, çox bərk / güclü, şiddətli; ~ frost çox bərk / şiddətli şaxta; ~ pain kəskin / şiddətli ağrı; ~ appetite kəskin / iti iştaha; 4. dərin; ~ sorrow dərin kədər; 5. gərgin; ~ fight gərgin döyüş; 6. tikanlı, kəskin; ~ criticism tikanlı / kəskin tənqid; 7. həvəsli, coşğun; to be ~ on smth. bir şeyi çox sevmək / istəmək; 8. bir şeyə can atan, bərk həsrətində / arzusunda olan; ~ for money bərk pul arzusunda olan

KEBAB
KEEP