KEYNOTE

n leytmotiv, əsas fikir / məqsəd, ana xətt; the ~ of the speech / report nitqin / məruzənin leytmotivi

KEYHOLE
KEYSTONE