KİM-KİMSƏ

is. Yaxın adam, dostaşna, qohum, qohum-əqrəba.
Mənim səndən özgə yoxdur bir kəsim; Yüz kimin-kimsənən o ki var sənin. Q.Zakir.
Yəqin Həpir ağıllanıb, kamil adam olub, bir də ki, … şəhərdə kimkimsəsi yoxdur. Mir Cəlal.

KİM₂
KİM-KİMSƏNƏ

Digər lüğətlərdə