KİM₂

klas. Bax ki.
Xoş ol kəsə kim; Vel dolanıb, dağda çobandır; Asudə hamandır. M.Ə.Sabir.

KİM₁
KİM-KİMSƏ

Digər lüğətlərdə