KLİNİK

[yunancadan] Klinikaya aid olan, klinika ilə əlaqədar olan. Klinik şərait.
// Klinikada aparılan. Klinik müalicə. Klinik xəstəxana.
KLİMATOLOQ
KLİ́NİKA

Digər lüğətlərdə