KOKAİNLİ

sif. Kokaini olan, tərkibində kokain olan.
KOKAİNİZM
KOKARDA

Digər lüğətlərdə