KOKARDA

[ fr. ] Rəsmi papaqlara vurulan müəyyən formada nişan.
KOKAİNLİ
KOKARDALI

Digər lüğətlərdə