KRAL

[ rus. ]
1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs. İsveç kralı. İngiltərə kralı.
– Orda hər şey asılı; Qan içən bir kraldan. Ə.Cavad.
[Ağazəki:] Səlimcan! …O hansı ölkədi ki, orda cəmi-cümlətani otuz soldat var, onlar da kralın keşiyini çəkirlər? İ.Məlikzadə.

2. Üzərində başıtaclı kişi şəkli olan, tək xaldan sonra ən böyük kart kağızı; şah.
KRAXMALLI
KRALİÇA

Digər lüğətlərdə