KULMİNÁSİYA

[ lat. ]
1. astr. Göy cisminin müşahidə yerinin meridianından keçməsi.
2. məc. İnkişafın, yüksəlişin, gərginliyin ən yüksək momenti, dövrü.
Kələntərli deyirdi ki, [Sultan] pəncərənin qabağına gedəndə bilin ki, qəzəbinin kulminasiyasıdır. İ.Hüseynov.

3. Bədii hadisələrin inkişafında ən gərgin an.
KULÁK
KULON₂

Digər lüğətlərdə