LÜLƏ

is.
1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi. Topun lüləsi.
– Tüfəngin lüləsi həkimin böyrünə toxundu. M.Hüseyn.
Karl … avtomatın lüləsini yoxladı. Ə.Əbülhəsən.

2. Boru (silindr) şəklində yuvarlanmış, lülələnmiş şey. Kağız lüləsi. Bir lülə müşəmbə.
[Xortdan:] …cibindən bir lülə kağız çıxardıb başladı onu oxuduqca açmağa. Ə.Haqverdiyev.
Taxtapuşun qıraqlarından və borularından buz lülələri sallanmış, hava isə gömgöy göyərmişdi. S.Rəhimov.

// Halqalar şəklində burulmuş şey. Saç lüləsi. Lülə sap.
3. anat. Qolda, qıçda: boru şəklində içiboş sümük.
[Qəhrəman:] Sağ qolumun lüləsini sındırmışdı. H.Nəzərli.

4. bax lüləkabab.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜLƏ sırsıra
  • LÜLƏ ağız
  • LÜLƏ kran — trubka
LÜL₂
LÜLƏ-LÜLƏ

Digər lüğətlərdə