LİFÇİ

is. Hamamda lif çəkən adam; kisəçi.
LİFAYIRAN
LİFƏ

Digər lüğətlərdə