MAARİFÇİ

is.
1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran.
2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada maarifçilik cərəyanı nümayəndəsi. Fransız maarifçiləri. Rus maarifçiləri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFÇİ MAARİFÇİ Mirzə Cəlilin doğulduğu Naxçıvan torpağı Azərbaycan mədəniyyətinə bir çox görkəmli şairlər, alimlər, memarlar, rəssamlar, maarifçilər vermişd
MAARİF
MAARİFÇİLİK

Digər lüğətlərdə