MAARİF

is. [ ər. ] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi. Xalq maarifi. Maarif xərcləri. Maarif şöbəsi.
// Əldə edilən bilik, təhsil, savad. Maarifə meyil və həvəs.
– Şərəflə ömrünü sərf et maarif uğrunda; Gözətlə izzəti-nəfsin, unutma vicdanın. Ə.Vahid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİF MAARİF, BİLİK, TƏHSİL, SAVAD, ÜRFAN (köhn.)
MAAF
MAARİFÇİ

Digər lüğətlərdə