MİKROİQLİM

is. [mikro… və ər. iqlim] Kiçik sahənin, yerin xüsusiyyətlərindən (meşə, çöl, bataqlıq və s.-dən) asılı olan iqlimi.
MİKROFÓN
MİKROKLİMAT

Digər lüğətlərdə