MİQYASLI

sif.
1. xüs. Müəyyən miqyasda olan (çertyoj, plan və ya xəritə haqqında). Böyük miqyaslı xəritə.
2. məc. Geniş, əhatəli, vüsətli. Geniş miqyaslı əsər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİQYASLI geniş — əhatəli
  • MİQYASLI ölçülü — həcmli — tutumlu
MİQYAS
MİL₂

Digər lüğətlərdə