MİQYAS

is. [ ər. ]
1. Çertyojda, planda, xəritədə və s.-də çəkilən xətlərin uzunluğunun yerin həqiqi uzunluğuna olan nisbəti.
2. Ölçü, dərəcə, dairə, bir şeyin qavrama dərəcəsi.
Bir nəfər oğlanın işi buraxıb qaçması istehsalata çox cüzi bir təsir göstərsə də, bunun daha geniş miqyasda zərəri ola bilərdi. M.Hüseyn.

3. Ölçü aləti, məsafə ölçüsü.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİQYAS ölçü — həcm — tutum

Etimologiya

  • MİQYAS alm. masstab – ölçü ağacı
MİQRÉN
MİQYASLI

Digər lüğətlərdə