MOLTANI

is. dan. Dinsiz, yolsuz, kafir. İşin xatirəsi üçün moltanıya dayı deyərlər. ( Ata. sözü ).
[Axund:] [Qızı] lap moltanıya da nikah etməyə hazıram. C.Cabbarlı.

// Söyüş mənasında işlədilir. Moltanı oğlu moltanı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MOLTANI moltanı bax dinsiz
MOLLATÜTƏK
MOLTANILIQ

Digər lüğətlərdə