MONTYORLUQ

is. Montyorun sənəti, peşəsi.
…Dursun montyorluğa da qızlardan şagird qoydu. Ə.Əbülhəsən.

MONTYÓR
MONUMÉNT

Digər lüğətlərdə