MUXTARİYYƏT

ə. ölkənin öz qanunları ilə idarə olunub, öz dövlət və hökümət orqanlarına malik olma hüququ; müstəqillik.

MUXTAR
MUM

Digər lüğətlərdə