OPTİ́K₁

sif. [ yun. ]
1. Optikaya aid olan. Optik cihazlar.
2. Optika hadisələrinə aid olan; işığın inikası və sınması qanunları üzündən törəyən, əmələ gələn. Optik hadisə. Optik müşahidə.
OPPORTUNİ́ZM
ÓPTİK₂

Digər lüğətlərdə