ÓPTİK₂

[ yun. ]
1. Optika mütəxəssisi.
2. Optik şüşə və cihazlar hazırlayan usta.
OPTİ́K₁
ÓPTİKA

Digər lüğətlərdə