ORADA

zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdə. Orada heç kəsi görmədim.
[Cavad:] Orada hava başqa rəngdədir. H.Nəzərli.
[Məşədi İbad Sərvərə:] Bəs orada nə qayırırsan? Ü.Hacıbəyov.

ORA-BURA
ORADA-BURADA

Digər lüğətlərdə