ORDENLİ

sif. Ordeni olan, ordenlə təltif edilmiş (bax orden1). Ordenli qəhrəman.
[Qəhrəman:] Həmin bu gördüyünüz ordenli Narıngül mənim anamdır. Ə.Vəliyev.

ORDEN₁
ÓRDER

Digər lüğətlərdə