PÖHRƏLƏNMƏK

f.
1. Ağac və kolların dibindən pöhrə göyərmək. Nar ağacı tez pöhrələnir.
– Yer buğlandıqca ağaclar pöhrələnir, güllər qönçələnir, taxıllar qalxırdı. İ.Şıxlı.

2. Cavan budaqlar, qollar, zoğlar əmələ gəlmək.
Ağaclar yenidən pöhrələnir. M.İbrahimov.

PÖHRƏLƏNMƏ
PÖHRƏLİ

Digər lüğətlərdə