PƏLƏ

sif. Yastı, enli.
[Koroğlu] pələ bığlarını eşib qulaqlarının dalına keçirdi. Koroğlu”.

PƏL
PƏLƏBIĞ

Digər lüğətlərdə