PƏLƏQULAQ

sif. İri, yastıqulaqlı.
Balacaboylu, kök, pələqulaq, yekəburun bir uşaq əlini yuxarı qaldırıb dedi. Ə.Abasov.

PƏLƏBIĞLI
PƏLƏQULAQLI

Digər lüğətlərdə