PƏRƏSTAR

is. [ fars. ]
1. Xidmətçi, qulluqçu, qul, cariyə.
2. məc. Pərəstiş edən, pərəstişkar.
□ Pərəstar olmaq – baxmaq, xidmət etmək, himayə etmək.
PƏRƏN-PƏRƏN
PƏRƏSTARLIQ

Digər lüğətlərdə