PAÇABƏND

is. [ fars. ] : paçabənd etmək (eləmək) – bax paçalamaq.
[Mirzə Səttar:] Xux, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir, onları paçabənd eyləyib qoyaram altıma. M.Əliyev.

PAÇA
PAÇALAMA

Digər lüğətlərdə