PAÇABƏND

(Lənkəran, Şamaxı)
alıcı quşların ayağına geydirmək üçün dəri ayaqlıq. – Quşuma gözəl paçabənd almışam (Lənkəran); – Qırğı paçabəndi qırıb qaçıb
PABEDA
PAÇAX

Digər lüğətlərdə