PAŞA

"baş ağa" birləşməsinin ixtisar forması (Bəzi müsəlman ölkələrində yüksək hərbi və mülki vəzifə sahiblərinə verilən ad).
PASİBAN
PAŞABALA

Digər lüğətlərdə