PACKAGE

package1

n 1. tay, top; 2. bağlama, bağlı; boğça; 3. qutu, konteyner, yeşik, kisə və s.; original ~ fabrik qablaşdırması; 4. qablaşdırma, qablama; 5. qablaşdırma xərcləri; 6. hər taydan / topdan alınan gömrük

package2

adj: ~ machine qablaşdıran və ya mayetökən maşın; ~ store amer. evə aparmaq üçün spirtli içki satan mağaza; ~ disarmament plan kompleks tərk-silah planını

package3

v qablaşdırmaq (qutuya, yeşiyə, konteynerə); bükmək; Our products are always attractively packaged Bizim məhsullarımız adətən çox qəşəng tərzdə qablaşdırılır

PACK-SACK
PACKED