PAFOSLU

sif. Ehtiraslı, coşqun, təmtəraqlı. Pafoslu nitq. Pafoslu çıxış.
PÁFOS
PAH

Digər lüğətlərdə