PAGEANTRY

n 1. təmtəraqlı / dəbdəbəli / gurultulu mərasim; 2. boş zahiri görünüş

PAGEANT
PAID