PNEVMONİYA

[ yun. pneumon] tib. Ağciyər iltihabı.
PNEVMÁTİKA
POÇT

Digər lüğətlərdə