PODAQRALI

sif. Podaqra xəstəliyi olan (adam).
PODÁQRA
PÓDİUM

Digər lüğətlərdə