PREFERÁNS

[ fr. ] Kart oyunlarından birinin adı. Preferans oynamaq.
PREFEKTÚRA
PREFİKS

Digər lüğətlərdə