PSİXOTERAPİYA

[ yun. ] Xəstəyə psixi təsir (məs.: hipnoz, söhbət) vasitəsilə müalicə üsulu.
PSİXOTERAPEVTİK
PSİXOZ

Digər lüğətlərdə