PUBLİSİSTİKA

[ lat. publicus – ictimai]
1. Müasir aktual mövzuda yazılmış ictimaisiyasi əsərlərin daxil olduğu ədəbi janr.
Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiya və publisistikada olduğu kimi nəsrdə də hər şeydən əvvəl tənqidi realist bir sənətkardır. M.İbrahimov.

2. ədəb. Həmin janrda yazılmış əsərlər. Üzeyir Hacıbəyovun publisistikası.
PUBLİSİSTİK
PUÇ

Digər lüğətlərdə